top of page

Lịch sử

"Look to the past with gratitude,
live the present with passion, 
and embrace the future with hope."

Pope Francis

background for scroll.jpg
background for scroll.jpg
timeline.png

DÒNG THỜI GIAN CỦA GIÁM MỤC LAMBERT

1624

NƠI SINH

1624

Đức cha Pierre Lambert de la Motte, đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, sinh ngày 28 tháng 1 năm 1624 tại thành phố Lisieux, nước Pháp. Dưới đây là tấm bưu thiếp có hình ngôi nhà nơi Pierre Lambert được sinh ra. Bậc thang ở góc dưới bên phải của tấm bưu thiếp là cầu thang dẫn lên Nhà thờ Saint Jaques, nơi ông làm lễ rửa tội. 

Bishop Lambert's childhood home

Vào ngày 15 tháng 2 năm 1624, Giám mục Pierre Lambert de la Motte được rửa tội tại Nhà thờ Saint Jaques, ngay bên kia đường từ nhà của ông. 

Saint Jaques Church

Vào ngày 15 tháng 2 năm 1624, Giám mục Pierre Lambert de la Motte được rửa tội tại Nhà thờ Saint Jaques, ngay bên kia đường từ nhà của ông. 

TUỔI TRẺ CỦA ANH

Nhà thờ Bayeux

Ngày 27 tháng 12 năm 1655, lúc 31 tuổi, Pierre Lambert de la Motte được thụ phong linh mục vào ngày lễ Thánh Gioan Thánh Sử, tại nhà thờ chính tòa Bayeux.

Nhà nguyện Chủng viện ở Coutances

Vào ngày 8 tháng 2 năm 1656, Cha Pierre Lambert de la Motte đã cử hành Thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện của chủng viện Thánh Jean Eudes ở Coutances. 

1634

Courthouse in Rouen

Tòa án 

Tòa nhà này từng là tòa án ở Rouen, nơi Bishop làm việc với tư cách là thẩm phán. 

1642

PHÁN XÉT

Nhà thờ Bayeux

Ngày 27 tháng 12 năm 1655, lúc 31 tuổi, Pierre Lambert de la Motte được thụ phong linh mục vào ngày lễ Thánh Gioan Thánh Sử, tại nhà thờ chính tòa Bayeux.

Nhà nguyện Chủng viện ở Coutances

Vào ngày 8 tháng 2 năm 1656, Cha Pierre Lambert de la Motte đã cử hành Thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện của chủng viện Thánh Jean Eudes ở Coutances. 

Cathedral of Bayeux
Social Service Center

Tòa án 

Tòa nhà này từng là tòa án ở Rouen, nơi Bishop làm việc với tư cách là thẩm phán. 

Tòa án 

Tòa nhà này từng là tòa án ở Rouen, nơi Bishop làm việc với tư cách là thẩm phán. 

CHỨC TƯỞNG

Nhà nguyện Sainte Marie

Ngày 9 tháng 9 năm 1659, Tòa Thánh ra sắc lệnh “Super Cathedram” bổ nhiệm Giám mục Pierre de la Motte làm Khâm sứ Nam Kỳ. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1660, Cha Pierre Lambert de la Motte được tấn phong giám mục tại nhà nguyện của Dòng Thăm Viếng, Sainte Marie, ở Paris. 

1655

Tòa án 

Tòa nhà này từng là tòa án ở Rouen, nơi Bishop làm việc với tư cách là thẩm phán. 

1656

GIÁM ĐỐC

Nhà thờ Bayeux

Ngày 27 tháng 12 năm 1655, lúc 31 tuổi, Pierre Lambert de la Motte được thụ phong linh mục vào ngày lễ Thánh Gioan Thánh Sử, tại nhà thờ chính tòa Bayeux.

Nhà nguyện Chủng viện ở Coutances

Vào ngày 8 tháng 2 năm 1656, Cha Pierre Lambert de la Motte đã cử hành Thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện của chủng viện Thánh Jean Eudes ở Coutances. 

Map of Bishop Lambert's Journey to the Far-East

GIÁM MỤC

From 1662 - 1676, even though Bishop Lambert met countless difficulties, he was able to accomplish many evangelical works: •Apostolic visitations in the Southern and Northern Dioceses. •The ordination of local priests. •In 1664, the convening of the Council of Juthia. •In 1665, the formation of the Mission Association. •Wrote instructions to the missionaries to give them in their Apostolates. •Established St. Joseph Seminary for the Far-East. •Formed the Association of the Lovers of the Holy Cross. •In 1670, summoned the Council of Phố Hiến. •In 1670 - 1671, established the Congregations of the Lovers of the Holy Cross in the North and South. •In 1672, gathered the Council of Hội An. •In 1672, formed the Congregation of the Lovers of the Holy Cross of Thailand. •In 1674, ordained Bishop Laneau as Representative of the Holy See to replace Bishop Cotolendi.

1660

LỄ RỬA TỘI

Vào ngày 15 tháng 2 năm 1624, Giám mục Pierre Lambert de la Motte được rửa tội tại Nhà thờ Saint Jaques, ngay bên kia đường từ nhà của ông. 

College Du Mont in Caen

Thành phố Lisieux

Cao đẳng Du Mont ở Caen

Năm 10 tuổi, Giám mục Lambert de la Motte học tại Collège du Mont ở Caen, một trường nội trú của Dòng Tên. Ngôi trường này đã bị hư hại nặng nề trong Thế chiến thứ hai. 

St. Joseph's Church in Ayutthaya, Thailand

Tòa án 

Tòa nhà này từng là tòa án ở Rouen, nơi Bishop làm việc với tư cách là thẩm phán. 

1679

THÁNH CHẾT

Vào lúc 4 giờ sáng, ngày 15 tháng 6 năm 1679, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte đã nhập cõi Đời Đời tại Ayutthaya, Thái Lan. Ngài bị nhiều bệnh đường ruột và sỏi thận khiến ngài phải sống những ngày cuối đời trong thinh lặng cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Trong thời gian bị bệnh, ông không ngừng tín thác vào Chúa và cầu nguyện: “Xin thêm sự đau khổ cho con, thêm sức chịu đựng của con”. (“Auge dolorem, auge kiên nhẫn”)

Mặc dù ngôi mộ thực sự của Giám mục Lambert vẫn chưa được tìm thấy, nhưng một ngôi mộ tưởng niệm tại Nhà thờ St. Joseph ở Thái Lan, dù sao cũng đã được dựng lên để tưởng nhớ ông. 

"God often attached the repentance of many souls to the sacrifice, prayer, and extraordinary charity of missionaries."
Bishop Pierre Lambert de la Motte

LẦN THỨ 350 TÌM HIỂU THƯỜNG NIÊN CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU CỦA THÁNH CHÉO

bottom of page