top of page

CÔNG VIỆC

  “Chính trong việc chiêm ngưỡng Đấng Christ chịu đóng đinh mà mọi ơn gọi đều tìm thấy nguồn cảm hứng của chúng.” _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Vita Consecrata, # 23

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

5:15 sáng

6:30 sáng

08:00

12:30 chiều

TĂNG LÊN

KHỐI LƯỢNG HÀNG NGÀY

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

6:30 chiều

ĂN TỐI CÙNG CỘNG ĐỒNG

20:00

GIỐNG
giải trí
Thời gian rảnh

10:00 chiều

5:45 sáng

CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG

07:00

THIỀN

9:00 sáng (hoặc sớm hơn)

BỘ hay TRƯỜNG HỌC

5:30 chiều

CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI & YÊU MẾN

7:15 chiều

CÔNG VIỆC

8.30 tối

THỜI GIAN CÁ NHÂN
Kiểm tra lương tâm, đọc tâm linh,
Hình thành cá nhân, vv

TUYỆT VỜI

Địa Chỉ Ơn Gọi

10734 S. Đại lộ Widener.
Whittier, CA 90603

Email tuyển dụng

lhclavoc@​gmail.com

​Theo dõi ơn gọi

  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page