top of page
52D50B1E-1DD6-49CF-AD32-C4DA1E90E26C.jpg

TINH THẦN

Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là một và
Đối tượng duy nhất của trí óc và trái tim của chúng ta...

TINH THẦN CỦA CHÚNG TÔI

Linh đạo của Dòng Mến Thánh Giá được thể hiện trong chính tên gọi của Tu Hội mà Đấng Sáng Lập đã chọn. Đó là tinh thần hãm mình hy sinh vì tình yêu:

  • Tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh trên thập giá, Đấng đã hy sinh mạng sống của mình để minh chứng cho tình yêu cao cả nhất của Ngài dành cho Thiên Chúa Cha và cho mọi người;

  • Tình yêu đối với thập giá của Ngài và sẵn sàng đón nhận thập giá của chính mình với một xác tín mạnh mẽ rằng “trong xác thịt của mình, tôi thay mặt thân thể của Người là Giáo hội lấp đầy những gì còn thiếu nơi những khổ nạn của Chúa Kitô”. Tình yêu này:

  • Hiệp nhất các Nữ tu một cách đặc biệt với các công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô;

  • Phát triển tinh thần đoàn kết với những đau khổ của nhân loại; 

  • Tràn ngập tâm hồn các Nữ tu niềm vui và hy vọng phát xuất từ niềm tin vào sự Phục sinh.

BA CHIỀU LỚN

DSC08835_edited_edited.png

Spirit of Contemplation

Fixing one's gaze and heart on the Crucified Christ with an extraordinary love, that is intellectual, affective and effective; - Nurturing a deep spiritual life by reflection, meditation, and affective contemplation with a simple, pure vision.

DSC09446_edited_edited.png

Spirit of Mortification

The Cross is the greatest manifestation of the love of Christ for God the Father and for all humankind. As the Sisters of the Lovers of the Holy Cross, we willingly accept the Cross daily in order to give testimony to the greatest love for the Crucified Christ and for our brothers and sisters. According to the teachings of Bishop Lambert: - Mortification manifests a "realistic love for the Cross of the Son of God."; this love leads to "an extraordinary love" reserved for the Crucified Christ.

D69D1364-BD08-42BA-9630-82BA33E6A9B1_edited_edited.jpg

Spirit of Apostolate

The Lovers of the Holy Cross are called to live the apostolic spirit, and to practice the missionary approach of the Founder. The Founder encouraged the Sisters to live the spirit of mediation, in imitation of the Savior, when fulfilng the mission. The Lovers of the Holy Cross are to bear the compassionate heart and become the visible hands of Christ Crucified: - To share the suffering of her people and to comfort them, especially women and youth; - To offer those gifts of suffering in union with the sacrificial offering on the Cross of the Redeemer.

ĐẶC SẮC CỦA CHÚNG TÔI

T​lời mời gọi sống đời thánh hiến trong Dòng Mến Thánh Giá là một món quà quý giá của Thiên Chúa. Nó cho phép Nữ tu tham gia vào linh đạo và đặc sủng của Đấng sáng lập bằng cách:

  • Hoàn toàn hướng tâm trí, trái tim và cuộc sống của cô ấy về "Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh, đối tượng duy nhất của cô ấy"

  • Sống tư cách người môn đệ trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân và tham gia xây dựng Giáo hội địa phương.

​​Đặc sủng của Dòng Mến Thánh Giá được thể hiện trong mục đích và sứ mệnh của Viện; một khi được mỗi Chị em đón nhận và hành động, đoàn sủng này sẽ giúp chị em sống vui tươi trong khi hiến thân phục vụ người khác để tôn vinh Thiên Chúa.

MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI

Mục đích của các em Mến Thánh Giá là nhận biết, yêu mến và hiến thân hoàn toàn cho Chúa Giêsu Kitô bằng cách siêng năng chiêm ngắm, ghi nhớ và bắt chước đời sống hy sinh của Ngài trên trần gian.

Sunset over the Mountains

“Bạn hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu Kitô, bởi vì bạn đã hiến thân hoàn toàn cho Ngài.”

Giám mục Pierre Lambert de la Motte

bottom of page