top of page

Trung tâm Bộ Lambert

“Tông đồ là cánh tay hữu hình và là trung gian của Chúa Giêsu Kitô”
Giám mục Pierre Lambert de la Motte

Dịch vụ của chúng tôi

Sự kiện

Liên hệ ​Us

12211 Magnolia St.

Garden Grove, CA 92841

657-231-0110

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page