top of page
DSC_0155.jpg

CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúa Giê Su Ky Tô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của tâm trí và trái tim chúng ta ...

​Thành viên Hội đồng Chung

Thành viên cộng đồng

Novitiate

bottom of page