top of page

WHO WE ARE

We, the Lovers of the Holy Cross of Los Angeles, are a community of Catholic women religious, committed to deepening our relationship with Jesus Christ through a life of prayer, sacrifice, and service. 

​We are one of the thirty Congregations of Lovers of the Holy Cross originating in Vietnam, founded by a French Bishop and missionary, Pierre Lambert de la Motte, in 1670.

"Hãy đạt được một tình yêu thực tế đối với Thánh giá của Con Thiên Chúa"
Giám mục Lambert de la Motte

DSC09444_edited.jpg

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Noi gương Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, chúng ta tiếp tục sứ mạng cứu độ của Ngài qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ cầu thay để tất cả mọi người có thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và hoán cải tâm hồn.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Được biến đổi bởi Chúa Kitô chịu đóng đinh, mang lại hy vọng và niềm vui.

dmtg-241.jpg
DSC09508.jpg
DSC09508.jpg

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

NGƯỜI CẦU NGUYỆN:Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chia sẻ sự đau khổ của Ngài để cứu rỗi các linh hồn.

DỊCH VỤ:Với tinh thần truyền giáo, chúng tôi được Cộng đoàn sai đến như những bàn tay hữu hình của Chúa Kitô để xây dựng Giáo hội và xã hội.

CỘNG ĐỒNG: Hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, chúng ta vui mừng sống với nhau trong tinh thần yêu thương và hy sinh.

​XÁC ĐỊNH:Chết đi chính mình, chúng ta hân hoan bày tỏ tình yêu thiết thực dành cho Đấng Christ Chịu Đóng Đinh. 

bottom of page