top of page

Được biến đổi ​bởi Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh

​mang lại hy vọng & niềm vui

CURRENT EVENTS & NEWS

Chi My photo.png

Sự kiện sắp tới

CÔNG VIỆC MỤC VỤ

"Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là Đối Tượng Duy Nhất
của lòng trí chúng con."

Giám mục Pierre Lambert de la Motte

IMG_2551-2.jpg

YÊU CẦU CẦU NGUYỆN

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page