top of page

Tất cả các sự kiện sắp tới

 • Come & See
  Come & See
  Nhiều ngày
  Th 5, 30 thg 5
  Location is TBD
  9:00 30 thg 5, 2024 – 17:00 02 thg 6, 2024
  Location is TBD
  9:00 30 thg 5, 2024 – 17:00 02 thg 6, 2024
  Location is TBD
 • Tĩnh Tâm - Người Con Yêu Dấu
  Tĩnh Tâm - Người Con Yêu Dấu
  Th 7, 01 thg 6
  Lambertian Ministry Center
  10:00 01 thg 6, 2024 – 13:00
  Lambertian Ministry Center, 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841, USA
  10:00 01 thg 6, 2024 – 13:00
  Lambertian Ministry Center, 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841, USA
 • Keep Your Faith Burning
  Keep Your Faith Burning
  Nhiều ngày
  Th 7, 08 thg 6
  Garden Grove
  9:20 08 thg 6, 2024 – 12:00
  Garden Grove, 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841, USA
  9:20 08 thg 6, 2024 – 12:00
  Garden Grove, 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841, USA
 • Prayer for Life
  Prayer for Life
  Nhiều ngày
  Th 7, 15 thg 6
  Location is TBD
  10:00 15 thg 6, 2024 – 11:00
  Location is TBD
  10:00 15 thg 6, 2024 – 11:00
  Location is TBD
 • Discernment Retreat
  Discernment Retreat
  Th 2, 24 thg 6
  Location is TBD
  11:00 24 thg 6, 2024 – 14:00 30 thg 6, 2024
  Location is TBD
  11:00 24 thg 6, 2024 – 14:00 30 thg 6, 2024
  Location is TBD
 • 2024 Final Vows & Anniversary Mass
  2024 Final Vows & Anniversary Mass
  Th 7, 06 thg 7
  St. Columban Catholic Church
  10:30 06 thg 7, 2024 – 13:00
  St. Columban Catholic Church, 10801 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840, USA
  10:30 06 thg 7, 2024 – 13:00
  St. Columban Catholic Church, 10801 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840, USA
bottom of page