top of page

CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

 Mỗi ơn gọi là một phần của kế hoạch thiêng liêng… Chính Chúa yêu chúng ta, là Tình yêu, Đấng đã gọi chúng ta. ”_ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Giáo hoàng Benedict, XVI

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

​Follow Us

HẠNH PHÚC

Ở giai đoạn này, ứng viên được gọi là người có nguyện vọng.  Cô ấy bắt đầu chuyển đổi từ đời sống giáo dân sang đời sống cầu nguyện và cộng đồng trong khi tiếp tục phân định đối với đời sống tu trì._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Cô được đào tạo về các nhân đức và tâm linh đạo đức Cơ đốc.  Người có nguyện vọng sống trong tu viện với các Nữ tu khi cô tiếp tục đi học hoặc đi làm tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình.

TIỀM NĂNG VÀ THỨ TƯ

Trong thời gian Hậu ứng tuyển, ứng viên xác nhận ơn gọi tu trì của mình và chuẩn bị cho việc vào Nhà tập. Đồng thời, Giáo đoàn trở nên quen thuộc hơn với tính cách, khả năng và động cơ của người đưa thư để lựa chọn đời sống tu trì.

Sau khi Postulancy, Postulant vào Novitiate. Mục đích của giai đoạn này là để giúp người mới tập xác nhận lời kêu gọi của mình một cách chắc chắn hơn, đào tạo cô ấy theo tinh thần của Hội Dòng Mến Thánh Giá, và cho phép Hội dòng đánh giá mức độ phù hợp của cô ấy._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

TẠM THỜI CHUYÊN NGHIỆP

Sau hai năm ở Tập viện, tập sinh tuyên xưng ba Cố vấn Phúc âm và sau đó được gọi là một chị được tuyên xưng tạm thời, hoặc một chị cấp dưới.  Cô tái tuyên khấn mỗi năm trong năm năm. Mục đích của giai đoạn này là giúp chị em tận hiến rõ ràng hơn cho Chúa Kitô và thi hành sứ vụ của Tu hội cách cụ thể hơn.

PERPETUAL CHUYÊN NGHIỆP

Sau nhiều năm phân định và đi đến xác tín về ơn gọi tu trì của mình, người chị được tuyên xưng tạm thời đã trở thành nghề nghiệp vĩnh viễn của mình. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của việc chị em cam kết vĩnh viễn với Chúa qua các Cố vấn Phúc âm trong Hội Dòng Mến Thánh Giá. Tuy nhiên, sự hình thành liên tục vẫn tiếp tục trong suốt cuộc đời của chị em.

bottom of page