top of page
10C07EDF-AB67-48CA-8B65-A0CE36A1C064.jpeg

​VISIT CÁC SỰ KIỆN VÀ TRUNG TÂM CỦA CHÚNG TÔI

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES

14700 S. Van Ness Ave.
Gardena, CA 90249

ĐT: 310-516-0271

ĐT: 323-455-2103

ĐT: 562-947-1177

DIOCESE OF SAN BERNARDINO

​Immaculate Conception Convent

DIOCESE OF ORANGE

ĐT: 714-426-8053

ĐT: 714-973-1951 / 1961

ĐT: 657-208-7161

ĐT: 714-603-5432

ĐT: 909-514 0586

TRUNG TÂM BỘ MÔN LAMBERTIAN

12211 Magnolia St,

​Garden Grove, CA 92841

ĐT: 657-232-3445

TRUNG TÂM PHỤC HỒI LAMBERTIAN

ĐT: 657-232-3445

J​oin cho chúng tôi khi rút lui hoặc tại các sự kiện khác nhau.

bottom of page