top of page

Th 6, 13 thg 10

|

Trung tâm mục vụ Lambert

Đặt Nền Tảng

Hội thảo (chú trọng sức khỏe toàn diện về mặt Tâm thần...) & Thờ phượng (Ca ngợi và thờ phượng, Taize/Thánh Lễ)

Đặt Nền Tảng
Đặt Nền Tảng

Thời gian & Địa điểm

18:00 13 thg 10, 2023 – 21:00

Trung tâm mục vụ Lambert, 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841, Hoa Kỳ

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page