top of page

Th 7, 03 thg 2

|

Lambertian Ministry Center

NGƯỜI CON YÊU DẤU

TĨNH TÂM | RENEWAL RETREAT Speaker: Fr. Sy Nguyen

NGƯỜI CON YÊU DẤU
NGƯỜI CON YÊU DẤU

Thời gian & Địa điểm

9:30 03 thg 2, 2024 – 13:00

Lambertian Ministry Center, 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841, USA

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page