top of page

Th 7, 15 thg 6

|

Lambertian Ministry Center

Thánh Lễ & Nghi Lễ Tưởng Nhớ Đức Cha Lambert de la Motte

Thánh Lễ & Nghi Lễ Tưởng Nhớ Đức Cha Lambert de la Motte
Thánh Lễ & Nghi Lễ Tưởng Nhớ Đức Cha Lambert de la Motte

Thời gian & Địa điểm

10:45 15 thg 6, 2024 – 13:30

Lambertian Ministry Center, 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841, USA

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page