top of page
IMG_6431.heic

CÔNG VIỆC

  “Chính trong việc chiêm ngưỡng Đấng Christ chịu đóng đinh mà mọi ơn gọi đều tìm thấy nguồn cảm hứng của chúng.” _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Vita Consecrata, # 23

bottom of page