top of page

CÔNG VIỆC

What is my purpose in this world?...
                                  Who is God calling me to be?...
                                                                          For whom am I?...

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

​Follow Us

​A Xem lén

KHÁM PHÁ NGHỀkhông có nghĩa là tranh giành một số giải thưởng ngoài tầm với của tôi mà là chấp nhận kho báu của con người thật mà tôi đã sở hữu. Ơn gọi không đến từ một giọng nói 'ngoài kia' kêu gọi tôi trở thành một thứ mà tôi không phải là. Nó đến từ một giọng nói 'ở đây' kêu gọi tôi trở thành con người mà tôi được sinh ra để trở thành, để hoàn thành bản ngã ban đầu mà Chúa đã ban cho tôi khi sinh ra.

Our Next Retreats

CONTACT US to schedule a visit or learn details about the next retreat!

21DDF1B1-7E6B-47F6-B31E-BA0131F60626.heic

Who can attend?

What can I expect?

How long is the Come & See?

Anything else I should know?

Is there a  retreat fee?

What should I bring?

How do I register?

Địa Chỉ Ơn Gọi

10734 S. Đại lộ Widener.
Whittier, CA 90603

Email tuyển dụng

lhclavoc@​gmail.com

​Theo dõi ơn gọi

  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page