top of page

CÔNG VIỆC

“The greatest teacher is silence. To come out of interior silence and to practice its radiance, its love, its concern for others, its submission to God’s will, its trust in God – even in tragic situations – is the fruit of living from your inmost center, from the contemplative space within.”

 

 Fr. Thomas Keating, O.C.S.O.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

​Follow Us

​A Xem lén

KHÁM PHÁ NGHỀkhông có nghĩa là tranh giành một số giải thưởng ngoài tầm với của tôi mà là chấp nhận kho báu của con người thật mà tôi đã sở hữu. Ơn gọi không đến từ một giọng nói 'ngoài kia' kêu gọi tôi trở thành một thứ mà tôi không phải là. Nó đến từ một giọng nói 'ở đây' kêu gọi tôi trở thành con người mà tôi được sinh ra để trở thành, để hoàn thành bản ngã ban đầu mà Chúa đã ban cho tôi khi sinh ra.

Our Next Retreats

CONTACT US to schedule a visit or learn details about the next retreat!

AE5C2BC0-FB20-4061-9F86-80C009785D18.heic

What is silence?

Who can attend?

What can I expect?

How long is the retreat?

Anything else I should know?

Is there a  retreat fee?

What should I bring?

How do I register?

Địa Chỉ Ơn Gọi

10734 S. Đại lộ Widener.
Whittier, CA 90603

Email tuyển dụng

lhclavoc@​gmail.com

​Theo dõi ơn gọi

  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page